Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden enkel door - Jan Cleirbout  - Louis De Naeyerplein 10A te 2830 Willebroek - verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. [Offertes, aanvraag informatie, betaling facturen]. Deze gegevens worden door u zelf aan mij meegedeeld.
De volgende persoonsgegevens worden in dit kader bijgehouden:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam
  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
  • Boekhouding: rekeningnummer
Bovenstaande gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder expliciete toelating van de klant.
Onder commerciële doeleinden worden verstaan: aankondiging van speciale promoties/acties of opendeurdagen.

Uw privacy rechten:

  • Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op commerciële doeleinden, volstaat het ons dat mee te delen op info@cleirbout.be.
  • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen en/of te wijzigen.
  • Ook als u vragen zou hebben over deze privacyverklaring, neem gerust contact op.

Beveiliging persoonsgegevens:
Jan Cleirbout verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Website/Cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op uw computer. De cookies hebben geen toegang tot persoonlijke informatie op uw computer en kunnen deze niet beschadigen of besmetten met virussen.
Wij gebruiken cookies enkel om statistieken bij te houden en om uw bezoek op onze website te verbeteren. Indien u dit liever niet wenst, kan u de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van uw internetbrowser.

In overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de GDPR in voege van 25 mei 2018.